Bogga alfabet

En söt liten app för att utforska alfabetet. På första sidan har du hela alfabetet med olika färg för konsonanter och vokaler. Du  kan själv välja om de ska vara versaler eller gemena. Du kan också välja om det är bokstavens namn eller bokstavsljudet som ska höras när man väljer bokstaven. När man valt bokstaven väljer man färg och målar den. Sedan samlas den in … Fortsätt läsa Bogga alfabet

ABC-pussel

Jobba och ha kul med alfabetets bokstäver i den här appen som heter ABC-pussel. Här kan du sätta ihop bokstäver til vilka ord du vill och när du är klar visas en bild på det du åstadkommit under förutsättning att orden existerar så klart. Du kan också välja att skriva ord som det redan finns en bild till. Under inställningar kan du välja om du … Fortsätt läsa ABC-pussel

Bokstäver med mera

I appen Bokstäver med mera har vi flera lästräningsövningar. 1: Hitta det ord som börjar med denna bokstav (bokstaven ljudas). 2: Hitta bilden som motsvarar detta ord (ordet läses upp) 3: Skriv ordet till den bild som visas. (ingen hjälp, blandade ord) 4: Skriv vad du vill. (bokstäverna ljudas) 5: Skriv ordet (bokstäverna syns/ljudas och försvinner efter hand, välj bland befintliga bokstäver) 6: Vilket av … Fortsätt läsa Bokstäver med mera

NE f-3

NE har precis släpp en hel svit med appar för yngre barn. Det är appar för lästräning och taluppfattning och man behöver ha en personlig inloggning för att får prova och sedan behöver kommunen köpa ett tilläggsavtal för att man ska kunna ta del av dem i fortsättningen. Det handlar om: Stava Dra bokstäver på rätt plats. Man får höra ordet och bokstavsljuden. Gör du … Fortsätt läsa NE f-3