Skanner&översättare

Appen låter dig ta foto på en text, texten behandlas och du kan göra ändringar om du ser att den inte fått alla bokstäver och ord rätt. Därefter trycker du på översätt och du har texten på valfritt målspråk. Appen innehåller inte överdrivet många språk. Du kan använda den inbyggda talsyntesen till att läsa upp texten. Fortsätt läsa Skanner&översättare

Språkkraft läscoach

Språkkraft läscoach använder sig av artiklar på t ex 8sidor och texter från böcker. Ställ in vilket språk du utgår ifrån för att lära dig svenska och få stöd på det språket. När texterna kommer upp ska du markera de ord du redan kan med grön färg, de ord du nästan kan/känner dig lite osäker på med gul färg och de ord du inte kan … Fortsätt läsa Språkkraft läscoach