Earth observer

Utforska världen via tre kartor och olika ”lager”. Välj först om du vill se en världskarta eller karta över nordpolen – sydpolen. Sedan väljer du vad som ska visas på kartan. Du kan t ex visa var jordbävningar är vanliga, magnetiska avvikelser eller var det finns vulkaner. Du kan också välja att se hur människan påverkar jorden, var det är mest tättbebyggt mm. Gott diskussionsunderlag. Fortsätt läsa Earth observer

Geoexpert

GeoExpert finns som en hel serie av appar. Här kan du välja vilket lands geografi du vill träna eller så tar du hela världens länder. Träna eller testa dig själv. Du har två försök på dig. Svarar du rätt direkt blir landet/landskapet grönmarkerat, rätt på andra försöket ljusgrönt men annars blir det rödmarkerat så att du tydligt ser vilka fel du gjort och kan träna … Fortsätt läsa Geoexpert