Pattern blocks

I Pattern blocks kan man bygga med olika geometriska figurer. Bakgrunden kan du ändra från triangulär till kvadratisk eller välja att ha en helt blank bakgrund. Figurerna kan vara genomskinliga eller heltäckande och de går att rotera, duplicera, byta färg på samt att skriva en etikett på. Du har också pennor att rita och skriva var och vad du vill. Annonser Fortsätt läsa Pattern blocks

Zcooly affären 3

I Zcooly affären 3 ska affärsbiträdet ska gå iväg och du kan hjälpa honom medan han är borta. Addition, subtraktion, mönster, udda/jämnt, taluppfattning, dubbelt/hälften, talkamrater, talgrannar och  hälften/dubbelt. Appen är på en svårare nivå än Zcooly affären 1 och Zcooly affären 2 som är de första apparna. Man kan skaffa ett abbonnemang och få tillgång till alla zcoolys appar samt kunna dela ut uppgifter till eleverna och se … Fortsätt läsa Zcooly affären 3

Zcooly affären 2

I Zcooly affären ska affärsbiträdet ska gå iväg och du kan hjälpa honom medan han är borta. Addition, subtraktion, mönster, udda/jämnt, taluppfattning, dubbelt/hälften, talkamrater, talgrannar och  hälften/dubbelt. Appen är på en svårare nivå än Zcooly affären 1 som är den första appen. Man kan skaffa ett abbonnemang och få tillgång till alla zcoolys appar samt kunna dela ut uppgifter till eleverna och se hur det … Fortsätt läsa Zcooly affären 2

Zcooly affären 1

I Zcooly affären 1 ska affärsbiträdet ska gå iväg och du kan hjälpa honom medan han är borta. Addition, subtraktion, mönster, udda/jämnt, taluppfattning, dubbelt/hälften, talkamrater, talgrannar och  hälften/dubbelt. Man kan skaffa ett abbonnemang och få tillgång till alla zcoolys appar samt kunna dela ut uppgifter till eleverna och se hur det går för dem. Fortsätt läsa Zcooly affären 1

Montessori numbers maze

Montessori numbers maze är en app för träning av numerisk ordningsföljd eller 3-hopp, 4-hopp osv (görs på förstasidan via inställningar). Detta innebär att appen är suverän för att förstå och träna multiplikationstabellerna. Spelplanernas storlek kan man variera från 6×5 till 9×9 rutor. Udda och jämna nummer kan man göra i olika färger om man vill belysa detta. Fortsätt läsa Montessori numbers maze