Virtual manipulatives

I flikarna på vänster sida finns stavar/cirkeldelar som är färgkodade så att t ex alla röda bitar visar 1/4, 0,25% eller  0,25. På detta vis kan man se vilket som motsvarar vad. Men man kan också använda appen till att ställa frågor som nedan så att eleverna får använda appen laborativt. Bitarna kan göras genomskinliga och man kan också ta bort siffrorna på dem. En … Fortsätt läsa Virtual manipulatives

Visual fractions, decimals and percentages

Här är en app för att visualisera och jämföra bråktal, decimaltal och procenttal. Den kan vara bra både vid genomgång men också för elever att sitta och klura med. Du kan själv bestämma om du vill ha ett rutnät eller ett cirkeldiagram. Oavsett val så kan du sedan välja själv hur många rutor eller tårtbitar du ska ha. Enkelt och överskådligt. Fortsätt läsa Visual fractions, decimals and percentages