Jämviktarna

Jämviktaren tränar förståelsen för att tal som är påbåda sidor om ett likamed-tecken ska vara lika mycket värda samtidigt som det tränar räkneförmågan. Här finns både addition, subtraktion, multiplikation, division, bråk, potenser och rötter. Fortsätt läsa Jämviktarna

Multiplication speedrun

Välj vilken multiplikationstabell du vill träna och vilken hastighet du vill ha sedan startar du spelet. Ett tal dyker upp och 4 svarsalternativ åker neråt på skärmen. Klicka på det rätta svaret innan blocken hamnat längst ner och lagt sig på spelplanen permanent.  Multiplacation speedrun är ett bra spel för att träna in tabellerna. Fortsätt läsa Multiplication speedrun