Write in english

Write in english är en text-till-tal app. Här skriver du och får ordförslag/ordprediktion och kan även får det uppläst. Appen påminner om skolstil då den också innehåller ark  för träning av hur man formar bokstäver och siffror (Det är samma utvecklare). Du kan spara dokument i appen men även lätt skriva ut från den eller exportera ut som pdf. Färg, stil och skrivlinjer går att … Fortsätt läsa Write in english

Animal crosswords

I djurkorsord ska man dra bokstäver in i ett korsord, man kan välja versaler eller gemena och det finns massor av korsord. Vissa skillnader finns dock. I den här appen finns alla bokstäver från början, i alfabetisk ordning utmed kanterna. Vill man ha hjälp så får man inte hjälpen genom att korsordet fylls i med skuggade bokstäver utan genom att de bokstäver som inte behövs tas … Fortsätt läsa Animal crosswords