Write in english

Write in english är en text-till-tal app. Här skriver du och får ordförslag/ordprediktion och kan även får det uppläst. Appen påminner om skolstil då den också innehåller ark  för träning av hur man formar bokstäver och siffror (Det är samma utvecklare). Du kan spara dokument i appen men även lätt skriva ut från den eller exportera ut som pdf. Färg, stil och skrivlinjer går att … Fortsätt läsa Write in english

Little story maker

Med Little story maker skapar min sina egna böcker. Ta ett foto, skriv en mening, prata in till din mening och markera var varje ord börjar. Detta gör att det ord som läses för tillfället blir rödmarkerat. Appen passar därför lärare som arbetar med mindre barn. Här kan man skapa sina egna berättelser och barnen kan hänga med när meningarna läses upp. Appen går naturligtvis bra … Fortsätt läsa Little story maker

Story dice

Story dice har tärningar som ger förutsättningarna för en berättelse. Tärningarna visar bilder (över 100 finns) som ska ingå i en berättelse eller i alla fall inspirera till en berättelse. Det är ju ni själva som bestämmer förutsättningarna. Man kan välja att välja att visa mellan 1 och 10 tärningar och i kanske väljer att minst 5 av de 10 tärningarna måste ingå i berättelsen. … Fortsätt läsa Story dice