Comics in the classroom

Här finns klassiska berättelser att göra serier av. Då får man höra den uppläst och efter den förförståelsen ska eleverna sedan skapa en serie om händelsen. Bilderna och layouten är redan klar. Eleverna ska bara välja vilken text som ska in i pratbubblorna. Även här har det gjorts ett förarbete. Eleverna har 3 olika förslag att välja på. Kanske är det för mycket styrt? Passar … Fortsätt läsa Comics in the classroom