Toontastic 3D

Skapa en film med stöd av en uppbyggnadsstruktur. Du kan välja mellan en kort berättelse med bara 3 delar, klassisk med 5 delar eller en labbrapport i 5 delar (frågeställning, hypotes, experiment, resultat och slutsats. Du använder dig av olika bakgrunder som t ex klassrum eller en campingplats samt 3Dfigurer och spelar in en film där de medverkar i Toontastic 3D. Fortsätt läsa Toontastic 3D

Write in english

Write in english är en text-till-tal app. Här skriver du och får ordförslag/ordprediktion och kan även får det uppläst. Appen påminner om skolstil då den också innehåller ark  för träning av hur man formar bokstäver och siffror (Det är samma utvecklare). Du kan spara dokument i appen men även lätt skriva ut från den eller exportera ut som pdf. Färg, stil och skrivlinjer går att … Fortsätt läsa Write in english

Skanner&översättare

Appen låter dig ta foto på en text, texten behandlas och du kan göra ändringar om du ser att den inte fått alla bokstäver och ord rätt. Därefter trycker du på översätt och du har texten på valfritt målspråk. Appen innehåller inte överdrivet många språk. Du kan använda den inbyggda talsyntesen till att läsa upp texten. Fortsätt läsa Skanner&översättare